Psychedelics in Psychotherapy

Home About the organisers Program Instructions for speakers Registracija Venue Photo gallery

logo_ita_v2

Conference

 

 

New approaches, new possibility: psychedelics in psychotherapy

 

 

Venue: Center mladih Koper (Youth center Koper), Gregorčičeva ul. 4, 6000 Koper-Capodistria, Slovenia

 

Friday, 19th of May 2017

Watch the conference in live streaming!

 

→ registration/prijava na konferenco

Welcome to all of you who are interested in psychedelics and their medicinal, psychotherapeutic or research potential.

Slovenian Society of Biopsychologists is kindly inviting you to attend the conference, which will take place in May 2017, in Slovenia. The title of the conference is »New approaches, new possibility: psychedelics in psychotherapy«.

The aims of titled conference are: to present the latest and existent researches from the field of psychedelics and their use in treatment of drug resistant mental disorders, to share the knowledge about psychedelics and to discuss their potential in psychotherapy.

Conference is intended for students and professionals from the field of medicine, pharmacy, neuroscience, biopsychology, psychology, psychotherapy and health sciences.

We would be very grateful for your attendance as to share knowledge and experiences from your field of expertise.

Contact: ocvirk.spela@gmail.com doroteja.selan@gmail.com

Hope to see you soon in Koper!

→ registration/prijava na konferenco

Za vse, ki bi radi podprli naše strokovno delovanje na področju psihedelikov prosimo, da svojo podporo 3, 5, 10, 15 ali 20€ ali več nakažete na transakcijski račun društva:

Društvo biopsihologov Slovenije – Associazione Slovena di biopsicologia
Ulica Istrskega odreda 1
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI56 6100 0001 4546 855
Delavska hranilnica d.d.
BIC: HDEL SI 22

Kot namen nakazila prosim navedite: Donacija Psihedeliki 2017

Denar bo porabljen izključno za pripravo vsebin in dogodkov o terapevtski uporabi psihedelikov. V primeru velikega odziva nameravamo pripraviti mednarodno konferenco konec tega ali v začetku naslednjega leta.
Vsem, ki nam boste namenili prostovoljni prispevek, se že v naprej iskreno zahvaljujemo.


Home About the organisers Program Instructions for speakers Registracija Venue Photo galleryPsychedelics in Psychotherapy

Home About the organisers Program Instructions for speakers Registracija Venue Photo gallery

About the organisers

Conference is organised by Slovenian Society of Biopsychologists, which was established one year ago in order to promote neuroscience and biopsychology in Slovenia. Its main goal is the development of biopsychology as an independent professional and scientific area.

Objectives of Slovenian Society of Biopsychologists are to create and enforce biopsychology as a new interdisciplinary profession which would bring closer together and integrate industries from both social and natural science, therefore biopsychology could contribute to the advancement in the areas of science, education and human health.

More about Slovenian Society of Biopsychologists can be found here: http://www.dbps.si/

Za vse, ki bi radi podprli naše strokovno delovanje na področju psihedelikov prosimo, da svojo podporo 3, 5, 10, 15 ali 20€ ali več nakažete na transakcijski račun društva:

Društvo biopsihologov Slovenije – Associazione Slovena di biopsicologia
Ulica Istrskega odreda 1
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI56 6100 0001 4546 855
Delavska hranilnica d.d.
BIC: HDEL SI 22

Kot namen nakazila prosim navedite: Donacija Psihedeliki 2017

Denar bo porabljen izključno za pripravo vsebin in dogodkov o terapevtski uporabi psihedelikov. V primeru velikega odziva nameravamo pripraviti mednarodno konferenco konec tega ali v začetku naslednjega leta.
Vsem, ki nam boste namenili prostovoljni prispevek, se že v naprej iskreno zahvaljujemo.


Home About the organisers Program Instructions for speakers Registracija Venue Photo galleryPsychedelics in Psychotherapy

Home About the organisers Program Instructions for speakers Registracija Venue Photo gallery

Program

Urnik

8:30 Registracija
9:00 Uvodni govor
Zala slabe, dipl. biopsih.
9:15 Osnove in toksikologija psihedelikov
Prof. dr. Lucija Peterlin Mašič, mag. farm.
9:40 Farmacevtsko-botanični pogled na psihedelike
Prof. dr. Samo Kreft, mag. farm.
10:05 Psihedeliki in spiritualnost – medicinski in terapevtski vidiki
Dr. Levente Móró, doktorski kandidat
10:30 ODMOR
10:45 Fenomenologija spremenjenega stanja zavesti in transferni odnos – terapevtske in antiterapevtske implikacije
Dr. Vid V. Vodušek
11:10 Teoretične in praktične osnove psihedelične psihoterapije
Marko Vide, specializant psihodinamske psihoterapije, BA pth.
11:35 Primerjava zdravilnega potenciala ayahuasce s psihoterapevtskim procesom: Predstavitev prve Slovenske raziskave o zdravilnem potencialu ayahuasce
Mina Paš, dr.med., IIPA cert. integrativna psihoterapevtka
12:00 ODMOR ZA KOSILO
13:15 Iboga – mit in resničnost
Dr. Roman Paškulin, dr. med.
13:40 Ketamin – znanilec nove dobe zdravljenja duševnih motenj
Damjan Marić, dipl. biopsih.
14:00 Psihoterapija s substancami, ki spreminjajo zavest
Peter Gasser, dr. med., spec. psihiatrije in psihoterapevt
14:35 Zdravstvena tveganja psihedelikov v kliničnem in nekliničnem okolju
Teri Suzzane Krebs, dr. med.
15:10 Uporaba psihoaktivnih snovi v medicini, ki so regulirane z mednarodnimi konvencijami Združenih narodov, v medicini
Milan Krek, dr. med., spec. javnega zdravja
15:25 ODMOR
ŠTUDENTSKA SEKCIJA
15:40 Terapija s pomočjo MDMA-ja za zdravljene posttravmatske stresne motnje
Živa Korda
15:50 Potek terapije z uporabo LSD-ja
Ema Špan
16:00 Terapevtski potencial psilocibina za zdravljenje odvisnosti od kajenja
Anja Cehnar
16:10 Psihedeliki pri Aztekih in njihov potencial v medicini in psihoterapiji
Špela Ocvirk
16:30 Okrogla miza: Regulacija psihedelikov za klinično uporabo
17:35 Zaključni govor
17:45 DRUŽENJE IN POGOSTITEV

Na spodnji povezavi lahko dostopate do zbornika s povzetki vseh udeležencev konference.

Zbornik

Zbornik_ENGLISH

Oglej si konferenco v živo!

 

Za vse, ki bi radi podprli naše strokovno delovanje na področju psihedelikov prosimo, da svojo podporo 3, 5, 10, 15 ali 20€ ali več nakažete na transakcijski račun društva:

Društvo biopsihologov Slovenije – Associazione Slovena di biopsicologia
Ulica Istrskega odreda 1
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI56 6100 0001 4546 855
Delavska hranilnica d.d.
BIC: HDEL SI 22

Kot namen nakazila prosim navedite: Donacija Psihedeliki 2017

Denar bo porabljen izključno za pripravo vsebin in dogodkov o terapevtski uporabi psihedelikov. V primeru velikega odziva nameravamo pripraviti mednarodno konferenco konec tega ali v začetku naslednjega leta.
Vsem, ki nam boste namenili prostovoljni prispevek, se že v naprej iskreno zahvaljujemo.


Home About the organisers Program Instructions for speakers Registracija Venue Photo galleryPsychedelics in Psychotherapy

Home About the organisers Program Instructions for speakers Registracija Venue Photo gallery

Instructions for speakers

Guidelines for abstract submission

 1. All abstracts should be submitted electronically via e-mail address martinkavcic90@gmail.com and ocvirk.spela@gmail.com.

 2. Names of the authors should include their academic titles.

 3. Name and address of the institution, in which the author is employed, should be stated.

 4. Abstract should be structured using following headings: Background, Objective, Methods, Results and Conclusions.

 5. Abstract length should not exceed 300 words.

 6. Submissions of presentations are desired to be related, but not exclusively, to the conference programme topics.

 7. Invited speakers are given 15-30 minutes with 5-10 minutes for discussion.

Form of presentation

 • Oral, up to 30 minutes

Proposed contents

 • Basics about psychedelics and their mechanisms of action, toxicology

 • History of psychedelics usage

 • Potential use of psychedelics in health care

 • Benefits and downsides of psychedelic therapy

 • Health risks associated with psychedelic substances use

 • Measures for a safe and effective dosage of psychedelic drugs

Important notices

 • The programme chairperson and the editors reserve the right to edit abstracts, if necessary, for clarity, style and length.

 • Based on all submissions the scientific board will suggest the time order of speakers.

 • Please let us know about requirements of your presentation (video projection etc.)

Za vse, ki bi radi podprli naše strokovno delovanje na področju psihedelikov prosimo, da svojo podporo 3, 5, 10, 15 ali 20€ ali več nakažete na transakcijski račun društva:

Društvo biopsihologov Slovenije – Associazione Slovena di biopsicologia
Ulica Istrskega odreda 1
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI56 6100 0001 4546 855
Delavska hranilnica d.d.
BIC: HDEL SI 22

Kot namen nakazila prosim navedite: Donacija Psihedeliki 2017

Denar bo porabljen izključno za pripravo vsebin in dogodkov o terapevtski uporabi psihedelikov. V primeru velikega odziva nameravamo pripraviti mednarodno konferenco konec tega ali v začetku naslednjega leta.
Vsem, ki nam boste namenili prostovoljni prispevek, se že v naprej iskreno zahvaljujemo.


Home About the organisers Program Instructions for speakers Registracija Venue Photo galleryPsychedelics in Psychotherapy

Home About the organisers Program Instructions for speakers Registracija Venue Photo gallery

Registracija in smernice za kratke predstavitve

Število razpoložljivih mest na konferenci je omejeno, zato je nujna predhodna prijava.

Prijave se zbirajo od 13. 4. 2017 do vključno 5. 5. 2017. V ta namen je potrebno izpolniti prijavnico, ki je dosegljiva na spodnji povezavi:
Prijavnica.docx
Izpolnjeno prijavnico pošljite na e-mail: registracijapvp@gmail.com.

Po prijeti prijavi, vam po elektronski pošti pošljemo navodila za plačilo kotizacije. S plačilom kotizacije je postopek prijave zaključen. Plačilo na dan konference ne bo mogoče.

Kotizacija znaša:

 • študenti 20€,*
 • člani Društva biopsihologov Slovenije in študenti, ki sodelujejo na konferenci 15€,*
 • ostali 30€.

*Študentje morajo ob prijavi predložiti veljavno dokazilo o statusu študenta.

Celotna kotizacija vključuje:

 • udeležbo na konferenci,
 • kosilo,
 • kavo in prigrizke med odmori,
 • izročke predavanj

Odjava je možna do 7. 5. 2017 in mora biti poslana v pisni obliki na sedež Društva biopsihologov Slovenije, po tem datumu vračilo kotizacije ne bo mogoče.

Društvo biopsihologov Slovenije – Associazione Slovena di biopsicologia,
Ul. Istrskega odreda 1,
6000 KOPER-CAPODISTRIA

V primeru, da bo prijavljenih več udeležencev kot je razpoložljivih mest, bodo imeli prednost študentje biopsihologije in psihoterapije.

Smernice za kratke predstavitve

Rok oddaje kratkih predstavitev: Povzetek predstavitve naj bo posredovan elektronsko preko e-maila martinkavcic90@gmail.com in ocvirk.spela@gmail.com do 30. 4. 2017.

Teme predstavitve: se morajo jasno navezovati na tematiko konference (npr. uporaba določenih psihedelikov za zdravljenje neke duševne motnje, varnost uporabe psihedelikov ipd.)

Predstavitev naj bo v slovenskem jeziku.

Oblika:

 1. Povzetek naj bo dolg največ 250 besed in se lahko navezuje na zaključeno raziskavo, klinične ugotovitve, študijo primera ali na projekt, ki je še v teku.

 2. Oblika povzetka naj vsebuje:

  1. Empirična raziskava

   1. Uvod: Kratka umestitev teme v kontekst ter nekaj osnovnih informacij o pojavu, ki bo predstavljen.

   2. Cilj: Navedite hipotezo, ki je bila preizkušena, ali raziskovalno vprašanje.

   3. Metode dela: Obrazložite izbiro kandidatov, njihovo število, uporabljen material ter metode zbiranja in analize podatkov.

   4. Rezultati: Na kratko opišite ugotovitve raziskave.

   5. Zaključek: Navedite do kakšnih zaključkov je pripeljala raziskava, njihovo možno uporabnost ter ključne pomanjkljivosti študije.

  2. Študije primerov in klinična opazovanja

   1. Namen: Navedite namen vaše raziskave.

   2. Uvod: Kratka umestitev teme v kontekst ter nekaj osnovnih informacij o pojavu, ki bo predstavljen.

   3. Metode dela: Razložite, zakaj ste se odločili za študijo primera in/ali navedite podatke o času, kraju, načinu ter kontekstu kliničnih opazovanj.

   4. Zaključek: Navedite kaj se lahko naučimo iz študije, njeno potencialno uporabnost in njene ključne omejitve oziroma pomanjkljivosti.

Predstavitve naj bodo govorne z uporabo powerpointa po želji.

Časovna omejitev: 5 minut (pomembno je, da se upošteva predpisan časovni okvir, sicer bo predstavitev potrebno predčasno prekiniti)

Pomembno: Obstaja verjetnost, da bomo posredovane prispevke naredili dostopne vsem obiskovalcem konference. Prav tako obstaja verjetnost, da bodo objavljeni on-line in se bodo tako lahko pojavili tudi v javni domeni.

Pregled poslanih povzetkov: Posamezen povzetek bo pregledal znanstveni odbor. O odločitvi bo prijavitelj predstavitve obveščen preko maila, hkrati pa ga bomo prosili, da potrdi svojo predstavitev na konferenci.

Za vse, ki bi radi podprli naše strokovno delovanje na področju psihedelikov prosimo, da svojo podporo 3, 5, 10, 15 ali 20€ ali več nakažete na transakcijski račun društva:

Društvo biopsihologov Slovenije – Associazione Slovena di biopsicologia
Ulica Istrskega odreda 1
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI56 6100 0001 4546 855
Delavska hranilnica d.d.
BIC: HDEL SI 22

Kot namen nakazila prosim navedite: Donacija Psihedeliki 2017

Denar bo porabljen izključno za pripravo vsebin in dogodkov o terapevtski uporabi psihedelikov. V primeru velikega odziva nameravamo pripraviti mednarodno konferenco konec tega ali v začetku naslednjega leta.
Vsem, ki nam boste namenili prostovoljni prispevek, se že v naprej iskreno zahvaljujemo.


Home About the organisers Program Instructions for speakers Registracija Venue Photo galleryPsychedelics in Psychotherapy

Home About the organisers Program Instructions for speakers Registracija Venue Photo gallery

Venue

 

The conference will be held at:

Center mladih Koper

Gregorčičeva ulica 4

6000 Koper-Capodistria

Slovenia

Pakring – parkirišča

The organiser will cover low-cost flying tickets and provide accommodation for the invited speakers only.

Za vse, ki bi radi podprli naše strokovno delovanje na področju psihedelikov prosimo, da svojo podporo 3, 5, 10, 15 ali 20€ ali več nakažete na transakcijski račun društva:

Društvo biopsihologov Slovenije – Associazione Slovena di biopsicologia
Ulica Istrskega odreda 1
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI56 6100 0001 4546 855
Delavska hranilnica d.d.
BIC: HDEL SI 22

Kot namen nakazila prosim navedite: Donacija Psihedeliki 2017

Denar bo porabljen izključno za pripravo vsebin in dogodkov o terapevtski uporabi psihedelikov. V primeru velikega odziva nameravamo pripraviti mednarodno konferenco konec tega ali v začetku naslednjega leta.
Vsem, ki nam boste namenili prostovoljni prispevek, se že v naprej iskreno zahvaljujemo.


Home About the organisers Program Instructions for speakers Registracija Venue Photo galleryPsychedelics in Psychotherapy

Home About the organisers Program Instructions for speakers Registracija Venue Photo gallery

Photo gallery

Photo by: Marjan Krebelj

 

Za vse, ki bi radi podprli naše strokovno delovanje na področju psihedelikov prosimo, da svojo podporo 3, 5, 10, 15 ali 20€ ali več nakažete na transakcijski račun društva:

Društvo biopsihologov Slovenije – Associazione Slovena di biopsicologia
Ulica Istrskega odreda 1
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI56 6100 0001 4546 855
Delavska hranilnica d.d.
BIC: HDEL SI 22

Kot namen nakazila prosim navedite: Donacija Psihedeliki 2017

Denar bo porabljen izključno za pripravo vsebin in dogodkov o terapevtski uporabi psihedelikov. V primeru velikega odziva nameravamo pripraviti mednarodno konferenco konec tega ali v začetku naslednjega leta.
Vsem, ki nam boste namenili prostovoljni prispevek, se že v naprej iskreno zahvaljujemo.


Home About the organisers Program Instructions for speakers Registracija Venue Photo gallery