Projekt nePOZAB

Društvo Spominčica-Alzheimer Slovenija je v sodelovanju s študenti iz različnih študijskih smeri (biopsihologija, prehrana, aplikativna kineziologija, kiparstvo in mediji) pričela z izvajanjem projekta nePOZAB, katerega glavni namen je pomoč obolelim za Alzheimerjevo demenco in njihovim svojcem ter osveščanje javnosti o omenjeni bolezni. Projekt financira Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Tekom nePOZAB so organizirane številne delavnice tako za obolele za Alzheimerjevo demenco kot tudi za njihove svojce. Aktivnosti vključujejo zabavne vaje in igre za krepitev kognicije in motorike ter vsebine, ki vplivajo na izboljšanje kvalitete posameznikovega življenja.

 

Prisrčno vas vabimo, da se udeležite naših organiziranih aktivnosti. Za več informacij o delavnicah, ki jih bomo izvajali, obiščite našo spletno stran: http://nepozab.famnit.upr.si/, spremljate pa nas lahko tudi na naši Facebook strani: https://www.facebook.com/Projekt-NePozab-457686841247913/. Morebitna vprašanja lahko naslovite na naš elektronski naslov: projektnepozab@gmail.com.