O nas

 logo_ita_v2

Kdo smo?

Društvo biopsihologov Slovenije – Associazione Slovena di biopsicologia je novonastalo društvo, katerega namen je strokovni razvoj biopsihologije kot samostojnega strokovnega in znanstvenega področja, ki enakovredno sodeluje z drugimi sorodnimi področji.

Biopsihologije je veda, ki se ukvarja s preučevanjem tako bioloških kot tudi psiholoških dejavnikov razumevanja človeka ter na interdisciplinaren način povezuje različne znanstvene in aplikativne vede z namenom celostnega razumevanja človekove duševnosti. (Kaj je biopsihologija, si preberite na tej povezavi.)

Cilj Društva biopsihologov Slovenije je vzpostavitev in uveljavitev biopsihologije, kot nove interdisciplinarne stroke, ki bo zbližala in povezala tako družboslovne kot naravoslovne panoge in s tem prispevala k napredku na področju znanosti, izobraževanja in zdravja človeka.

Naloge Društva biopsihologov Slovenije so:

  • pospeševanje sodelovanja s sorodnimi strokami in vedami ter povezovanje z drugimi društvi, zavodi, sindikati, civilno družbo in vsemi drugimi oblikami organizacij, ki spoštujejo statut društva,
  • organiziranje strokovnih srečanj, tečajev, kongresov in izdajanje publikacij,
  • podpiranje raziskovalnega dela, zlasti tistega, ki je temeljnega pomena za strokovni razvoj biopsihologije v Sloveniji,
  • razvoj strokovnega dela biopsihologov in njihovo strokovno izpopolnjevanje,
  • spremljanje izobraževanja biopsihologov, priprava izhodišč za izpopolnjevanje izobraževanja in opredelitev poklicnih kompetenc biopsihologa,
  • sodelovanje v komisijah in delovnih skupinah, ki pripravljajo izhodišča za zakonodajo s področja delovanja biopsihologov ter skrb za urejanje poklica biopsihologa,
  • vključevanje v zveze društev biopsihologov ali drugih mednarodnih organizacij s sorodnih področji doma in po svetu,
  • obveščanje članov in javnosti prek spletnih medijev (spletne strani, socialnih omrežij, itd.)

Ekipa

 Nensi Murovec

absolventka magistrskega študijskega programa Biopsihologija, predsednica

Diplomantka dodiplomskega študijskega programa Biopsihologije, ki zaključuje magistrski program Biopsihologije. Na dodiplomskem programu se je ukvarjala predvsem s psihološkimi vsebinami povezanimi z navezanostjo, tekom študija pa jo je prepričalo prav to prepletanje bioloških in psiholoških vsebin, tako da se je na magistrskem programu ukvarjala predvsem z nevropsihološkimi vsebinami. S pomočjo društva si prizadeva za razširitev in prepoznavnost biopsihologije tudi v Sloveniji in upa, da bo lahko svoje znanje na tem področju izpopolnjevala tudi v prihodnje.

darinka

Darinka Radoja

dipl. biopsihologinja (UN), podpredsednica društva DBPS

Diplomantka dodiplomskega študijskega programa Biopsihologija. V času študija je posebno pozornost posvečala preučevanju motenj avtističnega spektra (MAS), tako njihovi etiologiji kot tudi posebnosti kognicije, zaradi katerih posamezniki s to motnjo drugače doživljajo svet okoli sebe. V zaključni nalogi se je osredotočila na posebnosti učenja pri MAS, saj meni, da je učenje, kot proces spreminjanja vedenja na osnovi izkušenj, ena temeljnih dejavnosti človeka in temelj vsega napredka. Na podiplomskem študiju namerava poglobiti in obogatiti svoje znanje z raziskovanjem biopsihologije avtizma in sorodnih motenj ter s tem prispevati k reševanju problematike te naraščajoče skupine posameznikov med nami.

 

david

David Medica

absolvent magistrskega študijskega programa Biopsihologija, tajnik

Zagovornik multidisciplinarnega pristopa, tako pri raziskovanju kot tudi pri praktičnemčnem udejstvovanju. Trenutno se ukvarja z magistrsko nalogo, kjer proučuje neuro-fiziološke lasnosti prostroske navigacije.

 

 spela

Špela Ocvirk

dipl. biopsihologinja (UN), blagajničarka

Študentka magistrskega programa Biopsihologija. Dodiplomski študij je zaključila z  diplomsko nalogo, v kateri je preučevala možnost uporabe alkaloidov, prisotnih v psihoaktivnih rastlinah (ki so uporabljene in opisane v azteški medicini in religiji) pri duševnih motnjah, neodzivnih na obstoječa medikamentozna zdravljenja. Zanima jo nevroznanost, in sicer še posebej področje klinične nevroznanosti, zato želi na magistrskem programu svoje znanje še poglobiti. Zaradi vse bolj stresnega načina življenja in starajoče se populacije, so v porastu duševne motnje in nevrodegenerativne bolezni, zato verjame, da je za učinkovito zdravljenje pomembno njihovo znanstveno raziskovanje. Posledično si prizadeva za uveljavitev biopsihologije v Sloveniji, saj kot interdisciplinarno področje združuje nevroznanstvena in psihološka znanja.

 

gorazd

dr. Gorazd Drevenšek

predsednik znanstvenega odbora

Na Univerzi na Primorskem je redni profesor. Doktorat je opravil iz medicinskih znanosti na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani s področja farmakologije, kjer deluje kot raziskovalec in vodja laboratorija. Na dodiplomskem študijskem programu Biopsihologija na Univerzi na Primorskem predava predmet Psihofarmakologija in Osnove Biopsihologije. Na drugi stopnji predava pri predmetih Psihofarmakologija duševnih motenj in Molekularne osnove nevrodegeneracije.

 

tanja

Tanja Kavčič

dipl. biopsihologinja (UN), predsednica nadzornega odbora

Diplomantka dodiplomskega študijskega programa Biopsihologija, svojo študijsko pot pa trenutno zaključuje na magistrskem študijskem programu Biopsihologije. Posebno pozornost namenja preučevanju odnosov v vzpostavljenih družinah, vplivu ločitve na družinske člane ter Pepelkinemu efektu. Tem temam je posvetila tudi svojo zaključno nalogo, ki jo želi z magistrskim delom še poglobiti. Verjame namreč, da je zaradi naraščajočega trenda ločitev in nastajanja vzpostavljenih družin, potrebno več pozornosti usmeriti v možno problematiko, ki spremlja ločitev in reformulacijo prvotne družine. Je delovna, vztrajna in prilagodljiva. Njen življenjski moto je, dobro se z dobrim vrača.

 

Manca Peskar

mag. biopsihologinja (UN), članica nadzornega odbora

Dodiplomski študij zaključila z diplomsko nalogo na temo odkrivanja blage kognitivne motnje med slovenskimi starostniki. Tekom nadaljnjega izobraževanja na magistrski stopnji se je približala raziskovanju nevroloških osnov kognicije. Trenutno se ukvarja s preučevanjem elektroencefalografskih (EEG) temeljev prostorske navigacije v virtualnem okolju, kar je tudi tema njene magistrske naloge v nastajanju. V prihodnosti želi razširiti arzenal raziskovalnih spretnosti in delovati na področju terapevtskih oz. kliničnih aplikacij BCI (Brain Computer Interface).

 

miha

Miha Majcen

dipl. biopsiholog (UN), predsednik častnega razsodišča

Ponosen diplomirani Biopsiholog, ki svoje nevropsihološko znanje jemlje kot navdih za poslovne ideje in sredstvo za učinkovito komunikacijo s poslovnimi partnerji. Zaveda se, da je Nevroznanost eno ključnih področji, ki bo v naslednjih 50 letih botrovalo kvantnemu preskoku v napredno družbo brez bolezni in s porabo čistih virov energije. Zato se po vseh močeh zavzema za razvoj Biopsihološke stroke v Sloveniji in v sodelovanju z ostalimi progresivnimi misleci, s svojo unikatno prepričljivostjo, brez dlake na jeziku, širi možnosti raziskovalnega dela in izobraževanja, med vse, ki si tega želijo.

 

Anja Erjavec

dipl. biopsihologinja (UN), članica častnega razsodišča

Absolventka podiplomskega študija biopsihologije, študentka integrativne psihoterapije na inštitutut IPSA.  Verjame v integracijo telesa in psihe, naših misli in čustev in v moč medosebnega kontakta. Deluje na področju zgodnjega odkrivanja Alzheimerjeve demence pri projektu ADAM, na njeni preventivi in podpori svojcem.

 

kaja

Kaja Petek

absolventka dodiplomskega študijskega programa Biopsihologija, članica častnega razsodišča

Absolventka dodiplomskega študija biopsihologije s strastjo do preučevanja nevrodegenerativnih bolezni in do nevrologije nasplošno. Aktivna prostovoljka pri delu z ljudmi iz ranljivih družbenih skupin, primarno deluje z obolelimi za ALS na UKC Ljubljana. Interdisciplinarnost biopsihologije ji je pisana na kožo, saj se njeno zanimanje za nevroznanost prepleta z ljubeznijo do raziskovanja tako posameznikovega notranjega sveta, medosebnih odnosov, komunikacije, kot tudi do ukvarjanja z aktualno družbeno-politično problematiko.