Novice

Uspešno izpeljan tečaj uporabe EEG

V dveh dneh od osnov EEG-ja do naprednih vmesnikov možgani-računalnik.

_mg_0981_1400px_mg_0885_1400px

 

Društvo biopsihologov Slovenije je v sodelovanju s kognitivnim raziskovalcem dr. Vojkom Kavčičem v Centru mladih Koper uspešno izvedlo dvodnevni seminar uporabe EEG za biopsihologe v sklopu svojega delovanja za razvoj stroke.

Na tečaju smo udeležencem predstavili tako teoretične kot praktične osnove dela z EEG-jem. Udeleženci so spremljali meritve možganskega delovanja in se na praktičnih delavnicah preizkusili v obdelavi zajetih podatkov.

_mg_0928_1400px

 

V prvem delu tečaja je dr. Kavčič predstavil osnove elektrofiziologije, ključne za razumevanje metodologije EEG-ja, katere predstavitev je nato sledila. Mag. Gunther Krausz iz podjetja g.tech je nato predstavil možnosti uporabe EEG, kot vmesnika možgani-računalnik (brain computer interface) v raziskovalne, predvsem pa v klinične namene. Sistem, ki ga je mag. Krausz predstavil in so ga nekateri udeleženci tudi sami preizkusili, omogoča komunikacijo (čkrovanje), s pomočjo EEG sistema in posebnega programa, zgolj na podlagi usmerjene možganske aktivnosti.

_mg_0989_1400px

 

Praktični del tečaja je obsegal tudi osnovne prvine dela z EEG-jem, kot je nameščanje kape in elektrod, tako pasivnih kot aktivnih, preverjanje impedance in drugih parametrov, ključnih za izvedbo uspešnih meritev. Sledilo je zajemanje elektroencefalograma, na katerem je bilo kasneje izvedeno procesiranje in sama analiza podatkov. Postopke obdelave, namenjene frekvenčni in tudi časovni (ERP) analizi, je najprej predstavil mag. Krausz na licenčnem programu g.BSanalyse. Kasneje so se udeleženci pod mentorstvom dr. Uroša Marušiča sami preizkusili v obdelavi s pomočjo dostopnega odprtokodnega programa EEGlab.

 _mg_0915-19_1400px

_mg_0999_1400px

 

Kakovostno izvedbo tečaja sta omogočili vodilni podjetji na tem področju: Labena in G-Tec.

Podjetje Labena se ukvarja s ciljnimi tržnimi segmenti na področju farmacevtske, medicinske, prehrambene, petro-kemijske industrije ter področja raziskovanja in razvoja v akademskih institucijah. Deluje na domačem in svetovnem trgu, kjer pokriva dvajset milijonsko tržišče. Podjetje je osredotočeno na iskanje tehnoloških rešitev v procesni in laboratorijski tehniki, pri čemer nudi namestitev in svetovanje pri postavitvi visokotehnoloških naprav v laboratorijskem okolju, farmacevtskem in medicinskem okolju.

G-Tec je vodilni proizvajalec nevrotehnološke opreme za zaznavanje električnih možganskih valov (Elektroencefalografija – EEG) in možgansko-računalniških vmesnikov (BCI ang. Brain Computer Interface). S svojo raziskovalno opremo sodelujejo v mnogih kliničnih študijah možganov, njihovih okvar in rehabilitacije po poškodbah. Njihova izdelka recoveriX in MindBEAGLE bosta nasploh prva klinična aparata, ki uporabljata tehnologijo EEG za rehabilitacijo in določanje stopnje zavesti/budnosti pacientov.

Društvo biopsihologov Slovenije je tako uspešno zaključilo svoj prvi dogodek, ki mu bodo sledili številni drugi. Prizadevamo si namreč za formalno ureditev poklicnega področja ter razvoj, prepoznavnost in uveljavitev stroke na trgu dela. V tem tudi vidimo svoj namen in poslanstvo. Tečaj EEG-ja je prvi korak v tej smeri.

 

_mg_0978_1400px_mg_0980_1400px

gb-flagslo-flag

Tečaj EEG

teceja_reklama

Društvo biopsihologov Slovenije v sodelovanju z dr. Vojkom Kavčičem, raziskovalcem na področju kognitivne in vedenjske nevrologije, organizira EEG tečaj, ki bo potekal 27. in 28. septembra 2016, od 9:00 do 17:00, v Centru mladih Koper, Gregorčičeva ulica 4. Zajemal bo tako teoretične kot tudi praktične osnove dela z EEG-jem. Udeleženci bodo imeli možnost prisostvovati meritvam in se tudi preizkusiti pri obdelavi zajetih podatkov.

Za več informacij o poteku tečaja in načinih prijave se lahko obrnete na email: drustvo.dbps@gmail.com

Genralna sponzorja tečaja:

gteclogo_96dpi_transparentlabena

 

Urnik tečaja

dan

ura

trajanje

vsebina

27.09.2016

09:00 – 10:50

1h 50min

Uvod v elektrofiziologiojo – EEG

10:50 – 11:10

20 min

odmor za kavo

11:10 – 13:00

1h 50 min

Osnove EEG metodologije

13:00 – 14:00

1h

odmor za kosilo

14:00 – 15:20

1h 20min

Kratek uvod uporabe EEG v vmesniku možgani-računalnik, Gunther Krausz  – g.tech

Praktični del: Postavitev EEG kape, uravnava impedanc, in snemanje EEG

15:20 – 15:40

20 min

odmor za kavo

15:40 – 17:00

1h 20min

Praktični del: Postavitev EEG kape, uravnava impedanc, in snemanje EEG

28.09.2016

09:00 – 10:50

1h 50min

Osnovne obdelave EEG signala

10:50 – 11:10

20 min

odmor za kavo

11:10 – 13:00

1h 50 min

Praktični del: Obdelava EEG z EEGlab programom

13:00 – 14:00

1h

odmor za kosilo

14:00 – 15:20

1h 20min

Analiza EEG

15:20 – 15:40

20 min

odmor za kavo

15:40 – 17:00

1h 20min

Praktični del: Frekvencna analiza EEG z EEGlab programom

 


slo-flag gb-flag

EEG workshop

teceja_reklama

The Slovenian Biopsychological Society in collaboration with dr. Vojko Kavčič, researcher in the field of cognitive and behavioral neurology, organizes an EEG Workshop open to students and professionals alike, that will take place on 27 and 28 of September 2016, from 9:00 to 17:00, in the Youth Centre of Koper, Gregorčičeva street 4. The workshop will cover both the theoretical and practical basics of working with EEG. Participants will have the opportunity to attend in taking measurements and also to try out processing of the acquired data.

For more detailed information contact us on our email: drustvo.dbps@gmail.com

Genral sponsors of the workshop:

gteclogo_96dpi_transparentlabena

Workshop timeline

day

hour

duration

content

27.09.2016

09:00 – 10:50

1h 50min

Introduction to Electrophysiology – EEG

10:50 – 11:10

20 min

coffee break

11:10 – 13:00

1h 50 min

Basics of EEG methodology

13:00 – 14:00

1h

lunch break

14:00 – 15:20

1h 20min

A Brief Introduction to the use of EEG for Brain-Computer Interfaces, Gunther Krausz – g.tech

Practical part: Positioning the EEG cap, regulating the impedances and EEG recording

15:20 – 15:40

20 min

coffee break

15:40 – 17:00

1h 20min

Practical part: Positioning the EEG cap, regulating the impedances and EEG recording

28.09.2016

09:00 – 10:50

1h 50min

Basics of EEG signal processing

10:50 – 11:10

20 min

coffee break

11:10 – 13:00

1h 50 min

Practical part: Processing EEG signal with EEGlab program

13:00 – 14:00

1h

lunch break

14:00 – 15:20

1h 20min

analysis of EEG data

15:20 – 15:40

20 min

coffee break

15:40 – 17:00

1h 20min

Practical part: Frequency analysis of EEG with EEGlab program