Biopsihologija

Biopsihologija

Biopsihologija je relativno mlada znanostvena veda, ki skuša s povezovanjem naravoslovnega in družboslovnega znanja pojasniti biološko ozadje psiholoških procesov. Gre za študij biologije vedenja ali preprosto, kako so možgani, živčni sistem in neurotransmiterji povezani z našimi čustvi, mišljenjem in vedenjem. Kot most med družboslovjem in naravoslovjem s svojim interdisciplinarnim pristopom omogoča bolj celostno razumevanje človeka ter posledično učinkovitejšo pomoč in podporo na področju tako duševnega kot tudi zdravja nasploh. Na delovanje človekove duševnosti gleda iz biološke, psihološke in socialne smeri. Torej uporablja bio-psiho-socialni model človekove duševnosti in njenega delovanja. Je interdisciplinarno področje, ki je ponekod v svetu že dobro uveljavljeno, pri nas v Sloveniji pa šele začenja svojo pot. Biopsihologijo tako v svetu morda lažje prepoznamo tudi pod drugimi imeni, kot na primer vedenjska neuroznanost (behavioral neuroscience), psihobiologija, ipd. Kot torej predlaga že beseda sama po sebi, je biopsihologija združitev neuroznanosti in psihologije.

V Sloveniji je za pridobitev strokovne izobrazbe biopsihologa potrebno zaključiti študij biopsihologije, ki se trenutno izvaja na prvi in drugi bolonjski stopnji.