Cikel dogodkov “Kriza duševnosti – Kriza družbe”

Cikel dogodkov “Kriza duševnosti – Kriza družbe”

“Kriza duševnosti – kriza družbe” je cikel dogodkov, kjer bomo v središče postavili kulturo medosebne pomoči in problematiko duševne stiske, ki jo bomo obravnavali skozi prizmo trenutnega družbeno-političnega dogajanja, socialne psihologije, upravno-sistemske politike in zdravstva, ter skozi primere iz terenske prakse izkušenega reševalca. Pri zasnovi projekta izhajamo iz rezultatov socialnega eksperimenta, ki ga je v oktobru 2016 izvedel PRIMSS (dosegljivo na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=Z8HzMysf_CM). Ta je pokazal precejšnjo neodzivnost ljudi in pomanjkanje samoiniciativnosti pri nudenju medosebne podpore, ko gre za vprašanje duševne stiske posameznikov. Zdi se nam pomembno, da na slednje opozorimo in izpostavimo kritičnemu razmisleku skupaj s strokovnjaki iz različnih družbenih ved. Pod rebra bomo sunili vse navzoče in jih skušali spodbuditi k sodelovanju v razpravi ter prepoznavanju svoje aktivne vloge in odgovornosti pri ustvarjanju kakovostnejšega lokalnega socialnega okolja in širše družbe.

Skupaj bomo tako tri četrtkove večere v marcu preživeli v razmišljujoči atmosferi novega Študentskega centra UP.

– četrtek, 9.3.2017: Refleksija družbene realnosti (okrogla miza), z gosti dr. Ernest Ženkom, dr. Tonči Kuzmaničem in dr. Simono Gomboc

– četrtek, 16.3.2017: Birokratizacija samomora (voden dialog), gost psiholog in aktivist Matic Munc

– četrtek, 23.3.2017: Kultura medosebne pomoči v slovenskem prostoru (primeri iz prakse), predavatelj Anton Posavec, dipl. zn.

Dogodke organizira DBPS v sodelovanju s ŠOUP in PRIMSS. Toplo vabljeni, vstop prost!