Cikel dogodkov “Kriza duševnosti – Kriza družbe”

Cikel dogodkov “Kriza duševnosti – Kriza družbe”

“Kriza duševnosti – kriza družbe” je cikel dogodkov, kjer bomo v središče postavili kulturo medosebne pomoči in problematiko duševne stiske, ki jo bomo obravnavali skozi prizmo trenutnega družbeno-političnega dogajanja, socialne psihologije, upravno-sistemske politike in zdravstva, ter skozi primere iz terenske prakse izkušenega reševalca. Pri zasnovi projekta izhajamo iz rezultatov socialnega eksperimenta, ki ga je v oktobru 2016 izvedel PRIMSS (dosegljivo na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=Z8HzMysf_CM). Ta je […]

Read Me